Привітання учасникам

Сьомих Ірпінських міжнародних

науково-педагогічних читань

на тему «Проблеми гуманізації навчання

та виховання у вищому закладі освіти».

 

Глибокошановне наукове зібрання, шановні учасники і гості науково-педагогічних читань!

Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищих навчальних закладах в нових умовах глобалізації і глобальної світової кризи лише поглиблюються. Вирішення цілої низки педагогічних та освітніх проблем гальмується відсутністю концептуальних засад у розумінні природи основних релігійно-етичних та богословських параметрів духовного потенціалу людини. Ситуація, що склалася, вимагає включення проблеми гуманізації освіти в коло пріоритетних проблем сучасної української дійсності, від розв’язання яких безпосередньо залежить майбутнє української освіти і процвітання нашої країни.

У перспективі підсумків роботи цих міжнародних науково-педагогічних читань повинні стати чіткі висновки актуальних завдань по вирішенню існуючих реальних проблем освіти, що стоять перед вітчизняною наукою, і розглядаються цим поважним освітянським і науковим колом учасників читань. Таким чином, актуальність гуманізації процесів освіти визначається не лише потребами модернізації української системи освіти в умовах глобалізації і глобальної світової кризи, а також необхідністю активізації духовно-морального потенціалу сучасного студентства на засадах релігійного самоусвідомлення в Традиції Православної Церкви.

Сукупність педагогічних проблем, супроводжуючих процес модернізації української освіти досліджена ще недостатньо. Це стосується як низки приватних проблем, так і цілісного, системного розгляду даного процесу в сучасному соціально-педагогічному і культурному контексті. Серед найбільш актуальних проблем гуманізації освіти можна виділити питання інтеграції знань про релігію в освітні програми різного типу, рівня і спрямованості. Використання знань про життя, богослов’я Православної Церкви і її історії має слугувати вирішенню виховних і освітніх завдань на майбутнє. Саме тому Православна Церква і світська наука покликані до співробітництва в ім'я спасіння життя та його належного устрою. Потрібно добре усвідомлювати, що будь-яка просвітницька система, яка не враховує історії, культури, віри нашого народу, веде не до відродження його, а до деградації як окремої людини, так і нації в цілому. Зігрівання в юних серцях прагнення до Істини, справжнього морального почуття, любові до ближніх, до своєї Вітчизни, її історії та культури, має бути завданням вузів не меншою, а, можливо, й більшою мірою, ніж викладання інтелектуальних знань. Враховуючи високий ступінь складності вказаної проблеми, її грандіозний масштаб, особливу гостроту і актуальність, необхідно визнати доцільність проведення Сьомих Ірпінських читань.

Бажаю усім учасникам читань плідної праці, успіхів в науковій і педагогічній діяльності та прикликаю на Ваші труди Боже благословення.

 

 

+ Антоній, Архієпископ Бориспільський,

Вікарій Київської Митрополії,

Голова Учбового комітету

при Священному Синоді Української Православної Церкви,

Ректор Київських Духовних Академії та Семінарії